Sikkerhetsregler for Nordhordland Dykkerklubb

Sikkerhetsreglene skal ALLTID følges på klubbdykk i regi av NHDK.

1. DYKKEREN
 • Dykk ikke dersom du føler deg umotivert
 • Dykk ikke dersom du er påvirket av rusmidler
 • Dykk ikke dersom du nylig har vært syk eller dersom du bruker medikamenter som ikke er godkjent av lege for bruk ved dykking.
 • Dykk i.h.t. de sertifikater, ledsagende utstyr og prosedyre-krav, samt de erfaringsmessige kvalifikasjoner du til enhver tid innehar. Påse at din meddykker følger samme retningslinjer.
 • Press deg aldri. Press heller ikke dine meddykkere. Husk at tempo og prestasjon skal avpasses de "svakeste"
 • Det bør trenes regelmessig på bruk av nødutstyr og nødprosedyrer.

2. PLANLEGGING

 • Alle dykk skal planlegges. Planen skal følges. (Med planlegging menes minst total dykketid, dybde og gjennomgang av nødprosedyrer.)
 • Avtal på forhånd dykket med dykkeleder og meddykker. Eks. svømmeretning, dybde, tid og formål med dykket.
 • Planlegg og organiser krevende former for dykking i.h.t. dykkemanualen. Gjennomfør ikke slik form for dykking uten å være kvalifisert til det. Alle slike dykk bør ha en person i overflateberedskap. Eks. på dykkeformer: Vrakdykking, strømdykk, dekompresjonsdykk, nattdykk, grottedykk og under is.
 • Benytt line dersom det er behov for det. Kjenn linesignalene, samt de optiske og akustiske signaler.
 • Avtal på forhånd rutiner for samhold under dykket. Dersom kontakten brytes under dykket, søk i 1 min å gå så til overflaten og gjenopprett kontakten.

3. ORGANISERING

 • Alle dykk skal organiseres. Forskjellige typer dykk krever ulik form for organisering. Se Dykkemanual. Kan ikke et dykk organiseres på en forsvarlig måte, skal det ikke gjennomføres.
 • Undersøk om forholdene tilsier at et dykk kan organiseres på tilfredsstillende vis. Eks.Vær og vind, strøm, båttrafikk, bunnforhold, tidevann, ilandstigningsmuligheter og varslingsmuligheter ved en alarmsituasjon.
 • Ved dykking i grupper på over 4 personer, skal det alltid være oppnevnt ansvarlig dykkeleder. Sjekk dykkebevis for ukjente dykkere.
 • Dykkelederen er suveren i sine avgjørelser.
 • Dykkeleder er ansvarlig for at relevant sikkerhetsutstyr medbringes på alle klubbdykk.
 • Er det kun en dykker i vannet, skal det alltid benyttes signalline til kvalifisert person på land eller overflate. Dykket skal planlegges og organiseres i.h.t dette.
 • Påse at handlingsplan er kjent og gjennomførbar, og at alle vet hvilken funksjon de har ved en ulykke. Sjekk opp transportmuligheter før du trenger det.
 • Påse at alarmplan er satt opp for det aktuelle dykkestedet.

4. MERKING

 • Marker alltid stedet/området hvor det faktisk dykkes, med dykkeflagg. Flagget skal være heist og godt synlig så lenge dykkeaktiviteten pågår.
 • Ved bruk av båt skal dykkeflagg festes lett synlig i båten

5. AVSLUTTNING AV DYKKET

 • Alle dykk bør avsluttes med sikkerhetsstopp (3-5 min på 3-5m).
 • Sikre alltid positiv oppdrift i overflaten. Blås opp vesten og steng utventilen på tørrdrakt. Dropp vektbeltet om nødvendig.

6. UTSTYR

 • Dykk alltid med komplett forskriftsmessig dykkeutstyr.
 • Sjekk utstyret nøye før dykket, flasketrykk, koblinger, seletøy og lignende. Foreta kameratsjekk.
 • Lån ikke bort dykkeutstyr til en person som ikke er sertifisert eller av andre grunner ikke er kvalifisert for dykking.


Innlogging: